Mơ vay tiền đánh con gì? Giấc mơ này báo hiệu điều gì?

Mơ vay tiền đánh con gì? Giấc mơ này báo hiệu điều gì?