Mơ thấy tóc bạc, con số lộc lá về bao nhiêu?

Mơ thấy tóc bạc, con số lộc lá về bao nhiêu?